Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
CẤP HUYỆN
I. LAO ĐỘNG - TB&XH: 05 LĨNH VỰC VI. TƯ PHÁP: 06 LĨNH VỰC
1. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 1. Lĩnh vực trợ giúp pháp lý
2. Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội 2. Lĩnh vực Chứng thực
3. Lĩnh vực Người có công 3. Lĩnh vực hộ tịch
4. Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động 4. Lĩnh vực Hòa giải
5. Lĩnh vực Lao động – Tiền lương- BHXH 5. Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật
6. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
II. NỘI VỤ: 04 LĨNH VỰC VII. THANH TRA: 05 LĨNH VỰC
1. Lĩnh vực Công chức, viên chức 1. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại
2. Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 2. Lĩnh vực Giải quyết tố cáo
3. Lĩnh vực Công tác hội, quỹ 3. Lĩnh vực Tiếp công dân
4. Lĩnh vực Quản lý nhà nước về tôn giáo 4. Lĩnh vực xử lý đơn thư
5. Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
III. TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH: 05 LĨNH VỰC VIII. VĂN HÓA - THÔNG TIN: 05 LĨNH VỰC
1. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã 1. Lĩnh vực Văn hóa
2. Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 2. Lĩnh vực Thư viện
3. Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 3. Lĩnh vực Gia Đình
4. Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 4. Lĩnh vực Xuất bản
5. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh 5. Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
IV. KINH TẾ - HẠ TẦNG: 08 LĨNH VỰC IX. NÔNG NGHIỆP&PTNT: 04 LĨNH VỰC
1. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước 1. Lĩnh vực Phát triển nông thôn
2. Lĩnh vực đường thủy nội địa 2. Lĩnh vực Lâm nghiệp
3. Lĩnh vực Công nghiệp địa phương 3. Lĩnh vực Thủy lợi
4. Lĩnh vực kinh doanh khí 4. Lĩnh vực Thủy sản
5. Lĩnh vực Quy hoạch - kiến trúc
6. Lĩnh vực hạ tầng
7. Lĩnh vực đường bộ
8. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
V. TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG: 04 LĨNH VỰC X. GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO: 01 LĨNH VỰC
1. Lĩnh vực đất đai 1. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
2. Lĩnh vực Bảo vệ môi trường
3. Lĩnh vực tài nguyên nước
4. Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm
CẤP XÃ
Lĩnh vực đất đaiLĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
Lĩnh vực người có côngLĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
Lĩnh vực Hòa giải Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực môi trườngLĩnh vực Bảo trợ xã hội
Lĩnh vực hộ tịchLĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật
Lĩnh vực quản lý giá- công sảnLĩnh vực Chứng thực
Lĩnh vực Nuôi con nuôiLĩnh vực Thể thao
Lĩnh vực Tiếp công dânLĩnh vực đường bộ
Lĩnh vực Đường thủy nội địaLĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà thầu
Lĩnh vực Bảo vệ thực vậtLĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp
Lĩnh vực Bồi thường nhà nướcLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực phòng chống tham nhũngLĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm
Lĩnh vực thủy lợiLĩnh vực Lễ hội
Lĩnh vực Quản lý nhà nước về tôn giáoLĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Lĩnh vực phát triển nông thôn
BỘ TTHC MỚI CÔNG BỐ
Quyết định 4462 /QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Quyết định 4368 /QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định 4369 /QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ
Quyết định 4367/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định 4367/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định 4367/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định 4305/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Quyết định 4306 /QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định 4189 /QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định 4171 /QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Thủ tục đăng ký kết hôn
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Thủ tục đăng ký khai sinh
Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận(cấp xã)
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Thủ tục Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Mua hóa đơn lẻ (QLCS)
Mua quyển hóa đơn (QlCS)
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã